Ars poetica arról, hogy szerintem mi a coaching?

 A fejlettebb piacokon hosszú évek óta a vezetők hatékony segítője a coach. Pontos definíciója a mai napig nem született meg. Az alábbi megfogalmazás az én felfogásomat tükrözi:

A coaching partneri alapon, a bizalomra épülő fejlesztői munka, mely segít a kliensnek a változásokhoz szükséges döntések meghozatalában, melynek legfőbb céljai: a lehetőségek kiszélesítése, a látásmód és hozzáállás megváltoztatása, végül, de nem utolsó sorban a belső egyensúly visszaállítása (más esetben kialakítása).

Kiemelt coaching területeim:       HATÉKONYSÁG - EGYENSÚLY– EMBER

A folyamatban a legfontosabb feladat, hogy képessé tegyem az ügyfelemet, hogy kidolgozza a jövőjére vonatkozó vízióit. Rávezetéses eszközökkel, jól irányzott kérdésekkel segíteni kell a következőkben:

 • felfedezze a benne lévő gátakat
 • kitolja a határait
 • megfogalmazza a jövőbeli célját 
 • megfogalmazza a változás stratégiáját 
 • a változásra való hajlamát megerősítse
 • megvalósítsa azokat

A vezetői coaching legtöbbször alkalmazott formája az egyéni coaching, melyben segítem és kísérem Őt az önirányító képességének mobilizálása érdekében.

A leggyakrabban érintett témák, melyben segíteni szoktam:

 • Vezetői feladatra való felkészítés 
 • Kompetenciák fejlesztése 
 • Teljesítményjavítás
 • A csökkenő motiváció okainak feltérképezése 
 • Konfliktusok kezelése, feloldásának elősegítése 
 • Karrier tanácsadás 
 • A megváltozott vezetői szerepekből fakadó krízis feloldása 
 • Szervezeti átstrukturálás 
 • Személyes problémák feltérképezése, és megoldásának elősegítése 

Az általam képviselt irányzatban nagy hangsúly kerül az önismeretre.
Képes lehet-e bárki másokat vezetni, irányítani, addig ameddig saját magával nincs tisztában, nem ismeri a képességeit? Mennyire lehet így hiteles?